Lär dig latin – alla tiders språk!

Fontana di Trevi i Rom

Kursen är tänkt för dem som önskar bedriva studier på egen hand men kan självfallet även komma i fråga vid lärarledd undervisning inom studieförbund eller skola (’Individuellt val’ på gymnasie­programmen HU, NA och SA, alternativt ’Fjärrundervisning’).

Etapp 1

I Etapp 1 möter citat och sentenser som kan inspirera till jämförelser med vår egen tid – många av dagens frågeställningar var aktuella redan i den romerska antiken. Vidare återges två pojkars graffitiskämt funnet på en mur i Pompeji.

Etapp 2

I Etapp 2 lär du dig räkneorden och varför månaderna heter som de gör. Du får också läsa fabeln om Vargen och lammet, vars författare med denna och liknande berättelser vill föra de förtrycktas talan mot de mäktiga i samhället.

Etapp 3

I Etapp 3 får du studera den berömda Bayeuxtapeten, som med bild och latinsk text berättar hur Vilhelm Erövraren genom slaget vid Hastings år 1066 tog England i besittning. Du får också i denna etapp veta hur Linné byggde upp sina latinska växtnamn och varför läkarna idag fortfarande använder terminologiskt latin i sin verksamhet.

Stödmaterial

I kursen ingår som separata delar:


Om du vill ladda ner och skriva ut pdf-filerna på papper, ska du klicka på den nedåtriktade pilen ovanför texten och sedan välja Skriv ut. Klicka på figuren till höger om pilen för att förstora texten.

Lycka till med denna minikurs i latin!
Staffan Edmar

 

 

 

 

Vinjettbild:
Fontana di Trevi i Rom
Den grundläggande principen i Roms äldre vattenförsörj­nings­system är att vattnet flödar kontinuerligt från källorna i bergen genom självfall ner i staden via akvedukter. Vattnet blir aldrig stillastående i reservoarer. Rom har därför sedan antiken genomströmmats av källvatten. Den första akvedukt som rekonstruerades vid 1400-talets slut var Aqua Virgo  (efter rekonstruktionen kallad Acqua Vergine Antica). Den fick så småningom som uppvisningsfontän Fontana di Trevi som stod färdig år 1762. En uppvisningsfontän är en särskilt pampig fontän och den första som en akve­dukt betjänar innan vattnet fördelas vidare.
© Staffan Edmar 2017
Lär dig latin, alla tiders språk! Introduktion för nyfikna
Foto Désirée Edmar där ej annat anges
ISBN 978-91-983742-2-3
Detta verk tillhandahålls under licensen Creative Commons Erkännande –
Icke kommersiell – Inga bearbetningar 2.5.
Upphovsmannen tillåter icke-kommersiell kopiering och vidaredistribution,
så länge verket förblir oförändrat samt Staffan Edmar anges som upphovsman. Inga andra rättigheter ges till verket utan förbehålls upphovsmannen och verkets rättighetsinnehavare.