Övningar

Övningar

På den här sidan ligger alla övningsuppgifterna till de tre etapperna samlade. På startsidan till varje etapp ligger också de övningar som hör till respektive etapp.
Uppgifterna är i första hand avsedda att befästa och testa dina egna kunskaper. De ska alltså inte sändas in eller rättas av någon lärare. Det betyder också att du kan göra dem hur många gånger som helst. Notera att du alltid kan få fram de rätta svaren genom att klicka på Jag ger upp! Visa mig svaret/n!
(Sidhänvisningarna inom parentes avser textboken.)

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

KasusFemininum (F) på -a:Maskulinum (M) på -us:Neutrum (N) på -um:
Singularvilla gård
parva liten
discus tallrik
magnus stor
factum gärning
bonum god
nominativvill-a parv-adisc-us magn-usfact-um bon-um
genitivvill-ae parv-aedisc-i magn-ifact-i bon-i
dativvill-ae parv-aedisc-o magn-ofact-o bon-o
ackusativvill-am parv-amdisc-um magn-umfact-um bon-um
ablativvill-a parv-adisc-o magn-ofact-o bon-o
Plural
nominativvill-ae parv-aedisc-i magn-ifact-a bon-a
genitivvill-arum parv-arumdisc-orum magn-orumfact-orum bon-orum
dativvill-is parv-isdisc-is magn-isfact-is bon-is
ackusativvill-as parv-asdisc-os magn-osfact-a bon-a
ablativvill-is parv-isdisc-is magn-isfact-is bon-is
KasusSubstantiv
Mask. Fem.
Neutr.Adjektiv
Mask. Fem.
Neutr
Singulardoctor, is lärare
pleb-s, is folk
examen, -is examen
tempus, or -is tid
brevis, isbreve, is
nominativdoctor/pleb-sexamen/tempusbrev-isbrev-e
genitivdoctor-is/pleb-isexamin-is/tempor-isbrev-isbrev-is
dativdoctor-iexamin-ibrev-ibrev-i
ackusativdoctor-emexamen/tempusbrev-embrev-e
ablativdoctor-eexamin-ebrev-ibrev-i
Plural
nominativdoctor-esexamin-abrev-esbrev-ia
genitivdoctor-umexamin-umbrev-iumbrev-ium
dativdoctor-ibusexamin-ibusbrev-ibusbrev-ibus
ackusativdoctor-esexamin-abrev-esbrev-ia
ablativdoctor-ibusexamin-ibusbrev-ibusbrev-ibus
studere att studeraesse att vara
stude-o jag studerarsum jag är
stude-s du studerares du är
stude-t han/hon/den/det studerarest han/hon/den/det är
stude-mus vi studerarsumus vi är
stude-tis ni studerarestis ni är
stude-nt de studerarsunt de är
studere att studeraesse att vara
stude-ba-m jag studeradeer-a-m jag var
stude-ba-s du studeradeer-a-s du var
stude-ba-t han/hon studeradeer-a-t han/hon var
stude-ba-mus vi studeradeer-a-mus vi var
stude-ba-tis ni studeradeer-a-tis ni var
stude-ba-nt de studeradeer-a-nt de var
-v--u--s-avljud
jagobservav-istudu-iscrips-ifec-i
duobservav-ististudu-istiscrips-istifec-isti
han/hon etc.observav-itstudu-itscrips-itfec-it
viobservav-imusstudu-imusscrips-imusfec-imus
niobservav-istisstudu-istisscrips-istisfec-istis
deobservav-eruntstudu-eruntscrips-eruntfec-erunt
har observerat
(observerade)
har studerat
(studerade)
har skrivit
(skrev)
har gjort
(gjorde)