Övningar

Övningar

På den här sidan ligger alla övningsuppgifterna till de tre etapperna samlade. På startsidan till varje etapp ligger också de övningar som hör till respektive etapp.
Uppgifterna är i första hand avsedda att befästa och testa dina egna kunskaper. De ska alltså inte sändas in eller rättas av någon lärare. Det betyder också att du kan göra dem hur många gånger som helst. Notera att du alltid kan få fram de rätta svaren genom att klicka på Jag ger upp! Visa mig svaret/n!
(Sidhänvisningarna inom parentes avser textboken.)

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3