Lär dig latin – alla tiders språk!

Fontana di Trevi i Rom

Onlinekurs i tre etapper – introduktion för nyfikna

Kursen är tänkt för dem som vill bedriva studier på egen hand men kan även användas som underlag vid lärarledd undervisning i studieförbund eller inom skolan (’Individuellt val’ på gymnasie­programmen HU, NA och SA eller som ’Distanskurs’/’Fjärrundervisning’ när lärare i latin inte kan rekryteras till gymnasieskola).

Etapp 1

I Etapp 1 möter citat och sentenser som kan inspirera till jäm­förel­­ser med vår egen tid – många av dagens frågeställningar var aktuella redan i den romerska antiken. Vidare hittar vi två pojkars graffitiskämt på en mur i Pompeji.

Etapp 2

I Etapp 2 går vi igenom några latinska räkneord och lånord från dem. För de kulturellt intresserade presenteras några dikter av poeterna Catullus och Horatius, dock mestadels i översättning men också ett antal rader på originalspråket. Slutligen återges ett läsestycke på latin som visar hur en skoldag kunde vara för senantikens elever.

Etapp 3

I Etapp 3 får du läsa fabeln om Vargen och lammet, vars författare vill föra de förtrycktas talan mot de mäktiga i samhället. Du kan också studera delar av den berömda Bayeuxtapeten, som med bild och latinsk text berättar hur Vilhelm Erövraren genom slaget vid Hastings år 1066 intog England. Du får vidare veta hur Linné byggde upp sina latinska växtnamn och varför läkarna idag använder terminologiskt latin i sin verksamhet.

Övningar

På övningssidan ligger alla övningsuppgifterna till de tre etapperna samlade. På startsidan till varje etapp ligger också de övningar som hör till respektive etapp.
Uppgifterna är i första hand avsedda att befästa och testa dina egna kunskaper. De ska alltså inte sändas in eller rättas av någon lärare. Det betyder också att du kan göra dem hur många gånger som helst. Notera att du alltid kan få fram de rätta svaren genom att klicka på Jag ger upp! Visa mig svaret/n!
Ett särskilt tack riktas till Ingvar Nilsson för hans insats vid övningarnas tillkomst.

Grammatik

På grammatiksidan ligger ett antal grammatiska översikter samlade.
I högermarginalen ligger dessa dessutom i form av popup-fönster, som kan kallas fram varhelst du befinner dig i materialet och därmed tjäna som stöd för minnet. Den underliggande sidan kan alltid skrollas upp eller ner.

Stödmaterial

I kursen ingår som separata delar:

Om du vill ladda ner och skriva ut pdf-filerna på papper, ska du klicka på den nedåtriktade pilen ovanför texten och sedan välja Skriv ut. Klicka på figuren till höger om pilen för att förstora texten.

Lycka till med denna minikurs i latin!

Till slut, ett stort tack till webbmaster Håkan Plith!

Staffan Edmar

 

©Staffan Edmar 2018
Latin, alla tiders språk! Introduktion för nyfikna
Andra upplagan
Foto Désirée Edmar där ej annat anges
ISBN 978-91-983742-9-2

Detta verk tillhandahålls under licensen Creative  Commons  Erkännande –
Icke kommersiell – Inga bearbetningar 2.5.
Upphovsmannen tillåter icke-kommersiell kopiering och vidare­distribution, så  länge verket  förblir oförändrat  samt Staffan Edmar anges som upphovsman. Inga andra rättigheter ges till verket utan förbehålls upphovsmannen och verkets rättighetsinnehavare.

KasusFemininum (F) på -a:Maskulinum (M) på -us:Neutrum (N) på -um:
Singularvilla gård
parva liten
discus tallrik
magnus stor
factum gärning
bonum god
nominativvill-a parv-adisc-us magn-usfact-um bon-um
genitivvill-ae parv-aedisc-i magn-ifact-i bon-i
dativvill-ae parv-aedisc-o magn-ofact-o bon-o
ackusativvill-am parv-amdisc-um magn-umfact-um bon-um
ablativvill-a parv-adisc-o magn-ofact-o bon-o
Plural
nominativvill-ae parv-aedisc-i magn-ifact-a bon-a
genitivvill-arum parv-arumdisc-orum magn-orumfact-orum bon-orum
dativvill-is parv-isdisc-is magn-isfact-is bon-is
ackusativvill-as parv-asdisc-os magn-osfact-a bon-a
ablativvill-is parv-isdisc-is magn-isfact-is bon-is
KasusSubstantiv
Mask. Fem.
Neutr.Adjektiv
Mask. Fem.
Neutr
Singulardoctor, is lärare
pleb-s, is folk
examen, -is examen
tempus, or -is tid
brevis, isbreve, is
nominativdoctor/pleb-sexamen/tempusbrev-isbrev-e
genitivdoctor-is/pleb-isexamin-is/tempor-isbrev-isbrev-is
dativdoctor-iexamin-ibrev-ibrev-i
ackusativdoctor-emexamen/tempusbrev-embrev-e
ablativdoctor-eexamin-ebrev-ibrev-i
Plural
nominativdoctor-esexamin-abrev-esbrev-ia
genitivdoctor-umexamin-umbrev-iumbrev-ium
dativdoctor-ibusexamin-ibusbrev-ibusbrev-ibus
ackusativdoctor-esexamin-abrev-esbrev-ia
ablativdoctor-ibusexamin-ibusbrev-ibusbrev-ibus
studere att studeraesse att vara
stude-o jag studerarsum jag är
stude-s du studerares du är
stude-t han/hon/den/det studerarest han/hon/den/det är
stude-mus vi studerarsumus vi är
stude-tis ni studerarestis ni är
stude-nt de studerarsunt de är
studere att studeraesse att vara
stude-ba-m jag studeradeer-a-m jag var
stude-ba-s du studeradeer-a-s du var
stude-ba-t han/hon studeradeer-a-t han/hon var
stude-ba-mus vi studeradeer-a-mus vi var
stude-ba-tis ni studeradeer-a-tis ni var
stude-ba-nt de studeradeer-a-nt de var
-v--u--s-avljud
jagobservav-istudu-iscrips-ifec-i
duobservav-ististudu-istiscrips-istifec-isti
han/hon etc.observav-itstudu-itscrips-itfec-it
viobservav-imusstudu-imusscrips-imusfec-imus
niobservav-istisstudu-istisscrips-istisfec-istis
deobservav-eruntstudu-eruntscrips-eruntfec-erunt
har observerat
(observerade)
har studerat
(studerade)
har skrivit
(skrev)
har gjort
(gjorde)