KasusFemininum (F) på -a:Maskulinum (M) på -us:Neutrum (N) på -um:
Singularvilla gård
parva liten
discus tallrik
magnus stor
factum gärning
bonum god
nominativvill-a parv-adisc-us magn-usfact-um bon-um
genitivvill-ae parv-aedisc-i magn-ifact-i bon-i
dativvill-ae parv-aedisc-o magn-ofact-o bon-o
ackusativvill-am parv-amdisc-um magn-umfact-um bon-um
ablativvill-a parv-adisc-o magn-ofact-o bon-o
Plural
nominativvill-ae parv-aedisc-i magn-ifact-a bon-a
genitivvill-arum parv-arumdisc-orum magn-orumfact-orum bon-orum
dativvill-is parv-isdisc-is magn-isfact-is bon-is
ackusativvill-as parv-asdisc-os magn-osfact-a bon-a
ablativvill-is parv-isdisc-is magn-isfact-is bon-is
KasusSubstantiv
Mask. Fem.
Neutr.Adjektiv
Mask. Fem.
Neutr
Singulardoctor, is lärare
pleb-s, is folk
examen, -is examen
tempus, or -is tid
brevis, isbreve, is
nominativdoctor/pleb-sexamen/tempusbrev-isbrev-e
genitivdoctor-is/pleb-isexamin-is/tempor-isbrev-isbrev-is
dativdoctor-iexamin-ibrev-ibrev-i
ackusativdoctor-emexamen/tempusbrev-embrev-e
ablativdoctor-eexamin-ebrev-ibrev-i
Plural
nominativdoctor-esexamin-abrev-esbrev-ia
genitivdoctor-umexamin-umbrev-iumbrev-ium
dativdoctor-ibusexamin-ibusbrev-ibusbrev-ibus
ackusativdoctor-esexamin-abrev-esbrev-ia
ablativdoctor-ibusexamin-ibusbrev-ibusbrev-ibus
studere att studeraesse att vara
stude-o jag studerarsum jag är
stude-s du studerares du är
stude-t han/hon/den/det studerarest han/hon/den/det är
stude-mus vi studerarsumus vi är
stude-tis ni studerarestis ni är
stude-nt de studerarsunt de är
studere att studeraesse att vara
stude-ba-m jag studeradeer-a-m jag var
stude-ba-s du studeradeer-a-s du var
stude-ba-t han/hon studeradeer-a-t han/hon var
stude-ba-mus vi studeradeer-a-mus vi var
stude-ba-tis ni studeradeer-a-tis ni var
stude-ba-nt de studeradeer-a-nt de var
-v--u--s-avljud
jagobservav-istudu-iscrips-ifec-i
duobservav-ististudu-istiscrips-istifec-isti
han/hon etc.observav-itstudu-itscrips-itfec-it
viobservav-imusstudu-imusscrips-imusfec-imus
niobservav-istisstudu-istisscrips-istisfec-istis
deobservav-eruntstudu-eruntscrips-eruntfec-erunt
har observerat
(observerade)
har studerat
(studerade)
har skrivit
(skrev)
har gjort
(gjorde)